Näituste tellimine
Eesti Ajaloomuuseum korraldab ajutisi näitusi nii oma ruumides Suurgildi hoones ja Maarjamäe lossis kui ka väljaspool muuseumi. Pakume võimalust tellida näitus ajalooteemadel või laenutada olemasolevaid näitusi.

Pakkuda on:

Rändnäitus „Vabariigi ootuses. Eestimaa rahvuskubermangu loomine 1917. aastal“.Mõte iseolemisest on Eestis ikka ja jälle päevakorral olnud. Eesti Vabariik 100 ja Eesti Ajaloomuuseumi näitus kõneleb 1917. aastal Venemaal toimunud murrangulistest sündmustest, mis muutsid pea kõigi eestlaste elu. Märtsis 1917 puhkes impeeriumi pealinnas Petrogradis revolutsioon, mis kukutas võimult tsaariperekonna. Kuu aega hiljem olid eestlased saavutanud Venemaa uue valitsuse heakskiidu autonoomse Eestimaa rahvuskubermangu loomiseks. Sama aasta sügisel hakkasid eestlased avalikult rääkima Eesti iseseisvumisest. 1917. aasta jooksul veeresid Eestist üle kaks revolutsiooni, loodi kohalik omavalitsus ja rahvusväeosad ning püüti paika panna Eesti piirid. Vaata ka: https://ev100.ee/et/vabariigi-ootusesInfo:
Laura Kipper
Näituste ja ürituste osakonna juhataja
Tel: +372 696 8607
E-post: laura.kipper@ajaloomuuseum.ee