Trükistekogu
Eesti Ajaloomuuseumi trükistekogu koosneb kaheksast kollektsioonist.

Arhiivraamatukogu sisaldab rariteetseid või kultuurilooliselt tähtsaid raamatuid. Vanim neist pärineb aastast 1475. Kogus on esindatud eestikeelse piibli erinevad väljaanded, vanem ja uuem õppekirjandus ja hulgaliselt nõukogudeaegset propagandakirjandust.

Trükiste kogus asub Eesti mäluasutuste ainus eraldiseisev kalendrikollektsioon, mille vanimad eksemplarid pärinevad 18. sajandist, enamik küll 20. sajandist .mäluasutustes.

Eraldi on pisitrükiste kollektsioon, mis koosneb valdavalt nõukogude ajast pärinevatest kutsekaartidest, reklaamlehtedest ja –voldikutest ning nüüdisaegsetest pisitrükistest (flaierid jms). 

Müürilehtede ja plakatite kogud sisaldavad poliitilisi, propaganda- ja reklaamplakateid, teatrikuulutusi, valimisreklaami jm alates 19. sajandi lõpust. Enamik selle kollektsiooni museaale pärineb nõukogude perioodist.

Ajalehtede ja ajakirjade kogud sisaldavad ajakirjandusväljaannete üksiknumbreid, olulisemaid või pöördelisemaid sündmusi kajastavaid ajakirjandusväljaandeid. Kogud sisaldavad haruldasi asutuste siselehti, lisasid, keelatud numbreid, päevalehti 1917.–1918. aastast jms. Vanim ajaleht pärineb aastast 1702, vanim ajakiri 19. sajandi I poolest.

Trükiste kogusse kuulub ka Roela mõisa Wrangellide perekonnaraamatukogu, kus on põhiliselt 19. sajandi saksa-, inglis- ja venekeelseid raamatuid. Seal on oma aja teatmeteosed, õigus-, usu-, filoloogiaalased, loodusteadusliku ja põllumajandusliku sisuga raamatud, ajalookirjandus ja ilukirjandusteosed.

Info
Ene Hiio
Koguhoidja
Tel 6968 628
ene.hiio@ajaloomuuseum.ee