Tarbekunstikogu
Kogusse kuuluvad klaasist ja portselanist esemed ja keraamika. Tarbekunstikogus säilitatakse peamiselt esemeid, mis on seotud Eesti kultuuriloo ning klaasi ja portselani tootmise ajalooga. Lisaks neile ka huvitavaid näiteid välismaalt.

Kogu vanimad klaasesemed on 17. sajandil Hiiumaal tegutsenud Hüti klaasikojas valmistatud pokaalid ja Pühalepa kiriku liivakell.

Lisaks esemetele on kogus ka 1960. aastatel Eesti esimeste klaasikodade asukohtades läbiviidud arheoloogiliste kaevamiste leiud.

Peamise osa klaasikogust moodustavad 20. sajandil valmistatud esemed. Tööstusettevõtetest on arvukaimalt esindatud Meleski ja Johannes Lorupi klaasivabrikute ning nõukogude perioodil natsionaliseerimste käigus moodustatud tehase Tarbeklaas toodang.

Kogus on ka Eesti klaasikunstnike, näiteks M. Roosma, M. A. Rauni, P. Ojamaa jt originaalloomingut.

Portselanesemetest on enim esindatud 1920.–1930. aastatel Tallinnas tegutsenud Nikolai Langebrauni ettevõtte toodang.

Info
Anne Ruussaar
Koguhoidja
Tel 6968 699
anne.ruussaar@ajaloomuuseum.ee