Rinnamärkide kogu
Rinnamärkide ehk faleristika kogu põhirõhk on Eesti aja- ja kultuurilooga seonduvatel märkidel.

Kogust ligi poole moodustab nõukogude perioodi märgitoodang. Lisaks on veel maailmasõdadevahelise Eesti Vabariigi märke ja erinevaid Tsaari-Venemaa rinnamärke.
Lisaks on kogus sadakond mujal välismaal toodetud märki ja mõnikümmend märki Eesti taasiseseisvumisest ja sellele järgnevast taastatud omariikluse ajast.

Temaatiliselt moodustavad kogust suurima rühma laulupidude ja mitmete laulu-mänguseltside märgid, aga ka nõukogude perioodil massiliselt toodetud suveniirmärgid ning NSV Liidu sõjalised eraldus- ja teenetemärgid.

Info
Ann Aaresild
Peavarahoidja
Tel 6968 613
ann.aaresild@ajaloomuuseum.ee