Pitsatite ja pitserite kogu
Pitsatite ja pitserite kogusse kuuluvad pitsatid, pitserid, stambid ja koopiad keskajast tänapäevani. Kogu vanima osa moodustavad keskaegsed pitsatid, näiteks Taani kuningas Eerik IV Plogpennigu pitsat; kaelaskantavad varakeskaegsed ametpitsatid ning vappidega isikupitsatid. Unikaalsed on ka varakeskaegsed isiku- ja ametipitserid, mida pitsatitena on vähe säilinud, sest osa neist kuulus omaniku surma korral hävitamisele.

Eraldi nimetamist väärib sadakond autogrammidega pitserit, kus võib leida ka kroonitud peade kirjaoskamatuid allkirju. Kõige suurema osa moodustavad Eesti-, Liivi-, Saare- ja Kuramaa rüütelkonda kuulunud isikute pitserid.

Kogu sisaldab suhteliselt täielikke kiriku-, seltside, linnade, Tartu ülikooli eri teaduskondade pitserite jms kogumeid. Pitseritest on enim Eesti-, Liivi-, Saare- ja Kuramaa rüütelkonda kuulunud isikute pitserid. Leidub ka initsiaal- ja monogrammpitsereid ja -pitsateid ning mitmesuguste tegevuse lõpetanud nõukogude asutuste pitsateid okupatsiooniajast.

Ühe osa kogust moodustavad 19. sajandil valmistatud pitsatite koopiad, näiteks metallkoopiad varakeskaegsete valitsejate ja piiskoppide pitsateist; Tallinna linna suure pitseri koopia ning tsunftide ja gildide pitserite originaale ja koopiaid.

Kogust ei puudu ka revolutsiooni- ja sõjaaegsed pitsatid ja nurgastambid ning töölisliikumisega seotud materjalid; samuti mitmesuguste tegevuse lõpetanud nõukogude asutuste pitsateid.

Viimase aja laekumistest olulisemad on Riigikantselei poolt meile üle antud pitsatid, sealhulgas endiste peaministrite ja riigisekretäride allkirjapitsatid – T.Vähi, M. Siimanni, M. Laari, Ü. Kaevatsi ning Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei kasutuses olnud pitsatid.

Info
Milan Pening
Koguhoidja
Tel 6968 657
milan.pening@ajaloomuuseum.ee