Numismaatikakogu
Ajaloomuuseumi numismaatikakogus säilitatakse münte, medaleid, žetoone, paberraha ja väärtpabereid. Rahasid leidub kogus muinasajast tänapäevani.

Esiletõstmist väärivad viikingiaegsed hõbeaarded Maidlast ja Koselt (11.–12. sajandist), mis sisaldavad unikaalseid ja äärmiselt haruldasi münte Saksamaalt, Inglismaalt, Skandinaaviast, Venemaalt.

Kogus säilitatakse Essu aaret - Eesti seni ainsat viikingiaegset kuldaaret.

Keskajast on kogus nii mõnigi rariteetne leid, näiteks Liivimaa kõige varasema münt – Riia piiskop Alberti penn, Soome kaitsepühaku Henriku nime kandvaid mündid 1530. aastatest jt.

Liivi sõja algusaastatest, 16. sajandi keskelt, pärineb üliharuldane viimase ordumeistri Gotthard Kettleri kullast topeltkulden.

Väärtuslikke münte on kollektsioonis ka Rootsi ja tsaariajast. Lisaks on muuseumis Eesti parim kodurahade kogu. Need olid piiratud kasutusega väärtmärgid, millest vanimad kuuluvad juba 15. sajandisse. Eriti levisid kodurahad aga 19. sajandil, mil neid trükkisid paljud linnavalitsused, seltsid, ettevõtjad, kaupmehed jne.

Loomulikult ei puudu Ajaloomuuseumi kogust Eesti Vabariigi rahad.

Info
Ivar Leimus
Koguhoidja
Tel +372 6968 698
ivar.leimus@ajaloomuuseum.ee