Kultuurilooline kogu
Kultuurilooline kogu on Eesti Ajaloomuuseumi kõige mitmekülgsem kogu, kus võib leida esemeid nii argielust kui ka poliitilistest sündmustest. Kogu vanimad esemed on pärit hiliskeskajast ja 19. sajandist, kuid valdav osa kogust pärineb 20. sajandist. Kogus leidub esemeid, mis iseloomustavad erinevate ajastute argikultuuri. Suur osatähtsus on Eesti vabariigi aegse kaubanduse ja tööstustoodangut peegeldavatel esemetel. Kogus leiab 20. sajandi avaliku elu tegelastega seotud esemeid, organisatsioonide ja seltside atribuutikat. Kogu uuema osa moodustavad nüüdisaja poliitiliste sündmuste, riiklike kampaaniate ja kodanikuliikumise materjalid.
 
Info
Maia Madar
Koguhoidja
Tel 6968 620
maia.madar@ajaloomuuseum.ee

Kultuuriloolise kogu etnograafiakollektsioon koosneb põhiosas Põhja-Eesti päritolu materjalidest ning sisaldab nii väärismetallist ehteid, puidust ja metallist tööriistu kui ka tekstiili ja keraamilisi esemeid. Kollektsiooni vanimad esemed on arheoloogiliste juhuleidudena saadud uusaegsed hõbeehted, millest näiteks kaks hõbesõlge kannavad dateeringuid 1599 ja 1601. Vanim tekstiilese on 18. sajandist pärit linuk. Võrdlemisi ülevaatlikult on esindatud rahvarõivad, mille hulgas on ka haruldusi, näiteks hiiu seppelid, naiste pruuni tikandiga käiseid. Etnograafiakogusse kuulub ka savitöönduse kollektsioon.

Info
Ann Aaresild
Peavarahoidja
Tel 6968 613
ann.aaresild@ajaloomuuseum.ee

Kultuuriloolise kogu mööblikollektsioonis säilitatakse esemeid, mis on seotud Eesti kultuuri ja mööblitööstuse ajalooga. Vanimad museaalid pärinevad 17. sajandist, uuemad 1980 aastatest. Omaette kollektsiooni moodustavad Lutheri vabriku toodangu näidised 19. saj lõpust kuni vabriku natsionaliseerimiseni 1940 aastal. Kõige paremini on esindatud istemööbel, terviklikud mööbligarnituurid on pärit peamiselt 1920-30 aastatest. Eraldi esiletõstmist väärib siinjuures kunstnik A.Roosilehe 1935.a kujundatud rahvuslike motiividega elutoa mööbli komplekt.
Leidub ka Eesti erinevate kultuuri- ja riigitegelastega seotud esemeid ning esinduslikke näidiseid 20.saj alguses mõisates, Kadrioru ja Oru lossis kasutatud mööblist.

Info
Ürge-Maarit Mäetamm
Koguhoidja
Tel 6968 617
urge.maetamm@ajaloomuuseum.ee