Ajalooliste relvade kogu
Eesti Ajaloomuuseumi ajalooliste relvade kollektsioon on Eesti suurim omalaadne – üle 2700 eseme. Kogu sisaldab külm- ja tulirelvi, turviseid ja muid sõjapidamisvahendeid 13. sajandist kuni tänapäevani.

Relvakogu uhkuseks on 16.–17. sajandi turviste ja kiivrite kollektsioon ning 17.–20. sajandi jahipüsside kogu. Samuti on hästi esindatud 19. ja 20. sajandi käsitulirelvad. Keskaegse relvastuse osakaal kollektsioonis on küll pigem kasin, kuid ka seal leidub haruldusi – näiteks 13. sajandist pärinev jalaväelase kiiver või siis godendag-tüüpi sõjanui 14. sajandist.

Omaette huvitavaks teemaks on 19. sajandil baltisaksa maadeuurijate ja rännumeeste poolt kogutud eksootilised relvad Lähis- ja Kaug-Idast ning Aafrikast.

Info:
Ann Aaresild
Peavarahoidja
Tel 6968 613
ann.aaresild@ajaloomuuseum.ee