Põhikoolile
PIDU SUURGILDIS
Suurgildi hoone
PIDU SUURGILDIS
 BRONEERI TUND

Tunni kirjeldus

Kuidas toimis keskaegne linn, millega tegelesid erinevad gildid, tsunftid ja vennaskonnad. Missugune oli Suurgildi roll linna igapäevaelus ja pidude perioodil. Mida Suurgildi pidulaualt leida võis, kuidas olid toidud serveeritud, mida pidudel seljas kanti. Kuivõrd erinesid keskaegsed lauakombed tänapäevastest. Kõik need teemad saavad haridusprogrammi jooksul läbitud põnevate tegevuste ja ülesannete kaudu.

Märksõnad: pidustused, keskaja toit ja lauakombed, Suurgildi lugu

  • Tunni pikkus
    Umbes 1 tund 

  • Muuseumitunni hind
    5 eurot õpilane
  • Lisainfo
    tellimus@ajaloomuuseum.ee